بسته های سایت سازی

اگر نیاز به دمو برای هر یک از بسته های زیر دارید لطفا به پشتیبانی پیام دهید

بسته سایت وبلاگی 4 Dostupné

این بسته برای کسانی که قصد ساخت یک سایت وبلاگی شیک دارند بسیار مناسب هست و می توانید با خرید این بسته ، خدمات زیر را دریافت کنید.
یک عدد هاست 500 مگابایت
نصب سیستم محتوای وردپرس بر روی سایت
نصب و سفارشی سازی قالب مخصوص بر روی سایت
نصب افزونه های موردنیاز بر روی سایت
پشتیبانی و راهنمایی برای کار با سیستم وردپرس

بسته سایت آموزشی و درسی 5 Dostupné

این بسته برای کسانی که قصد ساخت یک سایت وبلاگی شیک دارند بسیار مناسب هست و می توانید با خرید این بسته ، خدمات زیر را دریافت کنید.
یک عدد هاست 500 مگابایت
نصب سیستم محتوای دیتالایف انجین بر روی سایت
نصب و سفارشی سازی قالب مخصوص بر روی سایت
نصب پلاگین های موردنیاز بر روی سایت
پشتیبانی و راهنمایی برای کار با سیستم دیتالایف انجین

بسته سایت برونسپاری 5 Dostupné

این بسته برای کسانی که قصد ساخت یک سایت وبلاگی شیک دارند بسیار مناسب هست و می توانید با خرید این بسته ، خدمات زیر را دریافت کنید.
یک عدد هاست 1500 مگابایت
نصب سیستم محتوای وردپرس بر روی سایت
نصب و سفارشی سازی قالب مخصوص بر روی سایت
نصب افزونه های موردنیاز بر روی سایت
پشتیبانی و راهنمایی برای کار با سیستم وردپرس

بسته سایت فروشگاه فایل 5 Dostupné

این بسته برای کسانی که قصد ساخت یک سایت فروشگاه فایل شیک دارند بسیار مناسب هست و می توانید با خرید این بسته ، خدمات زیر را دریافت کنید.
یک عدد هاست 1000 مگابایت
نصب سیستم محتوای وردپرس بر روی سایت
نصب و سفارشی سازی قالب مخصوص بر روی سایت
نصب افزونه های موردنیاز بر روی سایت
پشتیبانی و راهنمایی برای کار با سیستم وردپرس