هاست ایران

500مگابایت

قیمت ماهیانه 3000 تومان
قیمت سه ماهه 8000 تومان

 • فضا ۵۰۰ مگابایت
 • ساب دامنه 1 عدد
 • ادان دامنه 0 عدد
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
هاست 1000مگابایت

قیمت ماهیانه 7000 تومان
قیمت سه ماهه 20000 تومان

 • فضا 1000 مگابایت
 • ساب دامنه 2 عدد
 • ادان دامنه 0 عدد
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید
هاست 5 گیگ

قیمت ماهیانه 30000 تومان
قیمت سه ماهه 6000 تومان

 • فضا 5000 مگابایت
 • ساب دامنه 3 عدد
 • ادان دامنه 1 عدد
 • کنترل پنل سی پنل
 • وب سرور لایت اسپید