هاست سی پنل

هاست خوب ، سایت خوب

هاست 500 مگابایت

قیمت ماهیانه ۲۵۰۰ تومان
قیمت سه ماهه ۷۵۰۰ تومان

  • فضا ۵۰۰ مگابایت
  • ساب دامنه ۳ عدد
  • ادان دامنه ۱ عدد
  • کنترل پنل سی پنل
  • وب سرور لایت اسپید
هاست 200 مگابایت

قیمت ماهیانه ۲000 تومان
قیمت سه ماهه 5000 تومان

  • فضا 200 مگابایت
  • ساب دامنه ۳ عدد
  • ادان دامنه ۱ عدد
  • کنترل پنل سی پنل
  • وب سرور لایت اسپید
هاست 1000 مگابایت

فضا هزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
مناسب برای سایت های متوسط
دارای تحویل آنی
قیمت با تخفیف 50 درصد به صورت زیر است
قیمت ماهیانه 5000 تومان
قیمت سه ماهه 15000 تومان

هاست 1500 مگابایت

فضا هزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
دارای تحویل آنی
قیمت با تخفیف
قیمت ماهیانه 6000 تومان
قیمت سه ماهه 20000 تومان

هاست 2000 مگابایت

فضا دوهزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
دارای تحویل آنی
قیمت ماهیانه 15000 تومان
قیمت سه ماهه 40000 تومان

هاست 3000 مگابایت

فضا دوهزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
دارای تحویل آنی
قیمت ماهیانه 15000 تومان
قیمت سه ماهه 40000 تومان