برنامه بازاریابی، یک بیزنس پلن، یک تقویم فعالیت ها یا یک تحلیل استراتژیک نیست

برنامه بازاریابی، یک بیزینس پلن نیست.

بیزنس پلن اغلب در شروع یک کسب و کار نوشته میشه و با تمرکز بر جنبه های "مالی"، "سودآوری" و "امکان سنجی"

برنامه بازاریابی، یک تقویم فعالیت نیست.

تقویم فعالیت ها شامل زمانبندی کمپین ها، مراسم ها، ایونت ها، کنگره ها و .... به همراه جزئیات این رویدادها است.

برنامه بازاریابی، یک تحلیل استراتژیک نیست.

در تحلیل استراتژیک معمولا از ابزارهای گوناگونی همچون ابزارهای زیر برای تحلیل وضعیت شرکت، رقبا، کشور ، مخاطبان، گذشته، آینده، روندها و .... استفاده میشه

McKinsey 7S Framework, Ansoff, SWOT, BSC, TOWS, TOC, PESTLE, SFA, GE McKinsey Matrix

یک تعریف غیر کامل و کلی از برنامه بازاریابی :

"راه حل" های است که "میتوانند" ما را از "داشته ها" به خواسته ها" برسانند

"راه حل" هایی که صفت های مهمی رو به همراه خودشان دارند، همچون شفاف، قابل سنجش، اثربخش، خلاق و ....Friday, November 2, 2018

« بازگشت