هاست سی پنل معمولی

هاست خوب ، سایت خوب

هاست 500 مگابایت

قیمت ماهیانه ۲۵۰۰ تومان
قیمت سه ماهه ۷۵۰۰ تومان

  • فضا ۵۰۰ مگابایت
  • ساب دامنه ۳ عدد
  • ادان دامنه ۱ عدد
  • کنترل پنل سی پنل
  • وب سرور لایت اسپید
هاست 200 مابایت

قیمت ماهیانه ۲000 تومان
قیمت سه ماهه 5000 تومان

  • فضا 200 مگابایت
  • ساب دامنه ۳ عدد
  • ادان دامنه ۱ عدد
  • کنترل پنل سی پنل
  • وب سرور لایت اسپید
هاست 1000 مگابایت

فضا هزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
مناسب برای تست کردن و ساخت سایت های کوچک
دارای تحویل آنی
قیمت ماهیانه 5000 تومان
قیمت سه ماهه 15000 تومان

هاست 1500 مگابایت

فضا هزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
مناسب برای تست کردن و ساخت سایت های کوچک
دارای تحویل آنی
قیمت ماهیانه 10000 تومان
قیمت سه ماهه 30000 تومان

هاست 2000 مگابایت

فضا دوهزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
مناسب برای تست کردن و ساخت سایت های کوچک
دارای تحویل آنی
قیمت ماهیانه 15000 تومان
قیمت سه ماهه 40000 تومان

هاست 3000 مگابایت

فضا دوهزار مگابایت
ساب دامنه 3 عدد
ادان دامنه 1عدد
کنترل پنل سی پنل
وب سرور لایت اسپید
مناسب برای تست کردن و ساخت سایت های کوچک
دارای تحویل آنی
قیمت ماهیانه 15000 تومان
قیمت سه ماهه 40000 تومان